WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

– Adresat: Service for Industry Maciej Ożóg (woodvibes.pl) , ul. Kościelna 46, 87-152 Biskupice, e-mail: info@se4in.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Numer zamówienia:

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres konsumenta(-ów):

– Nazwa banku i numer konta, na które zrobiony ma być przelew zwrotny:

– Podpis konsumenta(-ów)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu